Hoe slim laden van elektrische auto’s oplaadkosten kan verminderen

Hoe kun je met slim laden van elektrische auto’s meedoen aan het bieden op elektriciteitsmarkten zodat oplaadkosten worden verminderd? Onderzoeker Brinkel en collega’s beschrijven een methode voor het bepalen van de optimale biedstrategie voor een vloot elektrische voertuigen met bepaalde onzekerheid, met behulp van een scenario-gebaseerd stochastisch optimalisatiealgoritme. Zij stellen hier voor een vloot elektrische auto’s te modelleren als een virtuele batterij. Deze publicatie is voor de 2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm).

Elektrische voertuigen hebben een aanzienlijk potentieel om hun oplaadkosten te verminderen door deel te nemen aan elektriciteitsmarkten
middels het slim opladen van deze elektrische voertuigen. Een van de belangrijkste barrières voor de deelname van elektrische voertuigen aan de markt is de grote onzekerheid in hun beschikbaarheid. Als er geen rekening wordt gehouden met deze onzekerheid, kan het doen van marktbiedingen leiden tot hoge onbalanskosten. Deze studie stelt een methode voor het bepalen van de optimale biedstrategie voor een vloot van elektrische voertuigen met behulp van een scenario-gebaseerd stochastisch optimalisatiealgoritme. Dit model houdt rekening met zowel de onzekerheid in de beschikbaarheid van elektrische voertuigen, als de onzekerheid in onbalansprijzen op de elektriciteitsmarkt en het risicomijdende gedrag van aggregators ten opzichte van hoge oplaadkosten met behulp van de voorwaardelijke value-at-risk. Er wordt voorgesteld om de elektrische voertuigen te modelleren als een virtuele batterij, en om een set van kwantielvoorspellingen van de virtuele batterijparameters te gebruiken om rekening te houden met de onzekerheid in de beschikbaarheid van elektrische voertuigen. De effectiviteit van het voorgestelde model wordt geëvalueerd door het te testen op een echt wagenpark. De resultaten geven aan dat het cruciaal is om rekening te houden met zowel de verwachte oplaadkosten als de voorwaardelijke value-at-risk bij het bepalen van marktbiedingen voor een elektrisch wagenpark onder onzekerheid.

Download de publicatie hier (in het Engels).