Loading...

TKI Urban Energy

FLEET is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken.

TKI Urban Energy stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en infrastructuur. Hierbij is een CO₂-vrije gebouwde omgeving in 2050 de inzet.

De hoofdactiviteiten van TKI Urban Energy zijn:

  • Het opstellen van innovatieprogramma’s op relevante thema’s.
  • Het begeleiden van consortia bij innovatieprojecten, van idee tot uitvoering.
  • Het delen van kennis en innovatieve ontwikkelingen uit binnen-en buitenland.
  • Het opschalen en versneld op de markt brengen van veelbelovende projecten.