Loading...

Projectdoelen FLEET

Wat doet FLEET?

Als onderdeel van Smart Solar Charging in Utrecht ontwikkelt en demonstreert FLEET een slim laadsysteem met flexibele nettarieven. In een living lab van 200 publieke laadpalen (400 laadpunten) in de gemeente Utrecht testen de projectpartners varianten van slim laden en ontwikkelen ze diensten voor een betaalbare, snelle en duurzame EV-laadinfrastructuur.

In het huidige laadsysteem laden EV-rijders duurder en minder groen dan in theorie mogelijk is. Wanneer er steeds hogere pieken ontstaan op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld als een groeiend aantal EV-rijders na werktijd massaal hun auto’s wil opladen, moeten netbeheerders investeren in een zwaarder stroomnet. Een snel en slim laadsysteem met flexibele nettarieven kan dit ondervangen.

FLEET combineert slim laden met flexibele nettarieven, toegepast op laadpalen waar je sneller kunt laden dan standaard. EV-rijders kunnen de flexibiliteit van hun elektrische voertuig inzetten om goedkoper en duurzamer te laden. Met de slimme laadtechniek helpt FLEET vraag en aanbod van energie beter in balans te houden.

Hoe werkt FLEET?

Prijsprikkels vanuit de netbeheerder en slimme algoritmen aan de laadpaal zorgen voor een match tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Buiten piekmomenten, als de elektriciteitsvraag laag is en het aanbod zon- en windenergie hoog, kunnen EV-rijders zo goedkoper, sneller en duurzamer laden. Tijdens piekmomenten krijgen EV-gebruikers de mogelijkheid om tegen een meerprijs sneller te laden. Op deze manier zorgt FLEET voor een betaalbare en duurzame laadinfrastructuur voor gebruiker én netbeheerder.

Het slimme laadsysteem wordt getest in de gemeente Utrecht op 200 publieke laadpalen (400 laadpunten) met een hogere netaansluiting. Gedurende het project worden steeds slimmere technieken toegevoegd, zoals actuele forecast van beschikbare netcapaciteit en laadbehoeften per wijk, buurt of straat. Zo bepaalt FLEET de optimale balans tussen complexiteit van het systeem en behaalde piekreductie.

FLEET wil:

  • Netverzwaring voorkomen en kosten van de energietransitie drukken
  • EV-rijders goedkoper, sneller en duurzamer laten laden in daluren
  • Het minimaliseren van laadkosten voor EV-rijders gepaard laten gaan met piekreductie

FLEET helpt:

  • Netbeheerders congestie en netverzwaring te voorkomen door de verhoogde spreiding van de elektriciteitsvraag
  • Charge Point Operators (CPO’s) flexibiliteit te bieden aan netbeheerders en betaalbare, duurzame laaddiensten aan EV-rijders
  • EV-rijders met een energiesysteem dat betaalbaar blijft en gemiddeld zelfs sneller en duurzamer

Dat doet FLEET door:

  • Een slimladensysteem met prijsprikkels voor EV-rijders, vanuit de netbeheerder
  • EV-rijders controle te laten houden om – ook in piekuren – sneller te laden
  • Een lerend systeem op basis van simulaties, empirisch onderzoek en forecasting
  • Het testen met 200 openbare laadpalen met een hogere netaansluiting