Het Openbare Eindrapport FLEET

Het samenwerkingsproject FLEET werd begin 2024 afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in het openbare eindrapport.

Drukte op het stroomnet is een groeiend probleem. Een mogelijke oplossing is het slim laden van elektrische auto’s, waarbij elektrische auto’s sneller of minder snel geladen worden afhankelijk van de drukte op het stroomnet. In samenwerkingsproject FLEET* begonnen netbeheerder Stedin, bedrijven en kennisinstellingen 3 jaar geleden met slim laden van elektrische auto’s op 380 publieke laadpalen in Utrecht. Slim laden gebeurde in deze proef op basis van flexibele nettarieven van de netbeheerder. Deze experimentele prijsprikkel zorgde voor 15% minder piekbelasting van elektrische auto’s en zo voor ontlasting van het lokale stroomnet. Gebruikers merkten hier in de meeste gevallen niets van omdat de auto langer ingeplugd stond dan nodig was en er genoeg ruimte was om deze buiten de piek op te laden.