Impact van COVID-19 maatregelen op EV laden

Oplaadpatronen van elektrische voertuigen (EV’s) worden beïnvloed door de wereldwijde COVID-19 lockdown, die mensen dwong om thuis te blijven. Dit heeft een invloed op de dagelijkse werking van netbeheerders, omdat verschillende laadpatronen van EV’s de congestieniveaus van het net kunnen beïnvloeden. Bovendien kan dit effect gedeeltelijk structureel zijn, omdat de COVID-19 lockdown kan leiden tot een permanente verschuiving in reispatronen, bijvoorbeeld wanneer een groter deel van de werkactiviteiten naar huis wordt verplaatst. Om deze reden, analyseert dit artikel het effect van verschillende fasen van de lockdown op de laadvolumes en -patronen van EV’s op drie casestudielocaties. Bovendien biedt dit artikel inzicht in toekomstige congestieniveaus van het net met verschillende adoptiesnelheden van EV’s en verschillende mate waarin de werkactiviteiten permanent verschuiven naar huis na de COVID-19 lockdown.

Download de publicatie hier (in het Engels).