De potentie van slim laden van batterij-elektrische bussen

Met slim laden kunnen batterij-elektrische bussen goedkoper en groener worden geladen. Hier wordt het effect van verschillende oplaadstrategieën voor batterij-elektrische busparken op de oplaadkosten en de belasting van het elektriciteitsnet onderzocht in drie depots van busmaatschappij Qbuzz in Nederland. Deze laadstrategieën zijn: laden bij aankomst, peak-shaving en slim laden met of zonder teruglevering aan het net (vehicle-to-grid). Hierbij werd rekening gehouden met day-ahead marktoptimalisatie met en zonder vehicle-to-grid (V2G) functies, inclusief het leveren van frequentiereserves (FCR) en automatische frequentiereparatie reserves (aFRR) voor systeembalancering.

Dit onderzoek is gericht op het creëren van inzicht en stelt een nieuw raamwerk voor, voor het modelleren van het laadproces van batterij-elektrische bussen voor verschillende laadstrategieen. Modelsimulaties zijn uitgevoerd om de oplaadkosten en impact op het stroomnet van verschillende oplaadstrategieën te vergelijken. De resultaten geven aan dat de toepassing van slimme laadalgoritmen de laadkosten voor busvervoerders aanzienlijk kan verlagen. De toepassing van peak-shaving verlaagde de laadkosten met 23-32% in vergelijking met laden bij aankomst. De laadkosten kunnen nog verder met 6-11% worden verlaagd wanneer day-ahead marktoptimalisatie wordt overwogen. Deelname aan markten voor ondersteunende dienstenmarkten voor systeembalancering is economisch aantrekkelijk voor busvervoerders, met name in de aFRR-markt, die wordt gekenmerkt door een kostenreductiepotentieel van 90->100% in vergelijking met de oplaadstrategie bij aankomst. De analyse van impact op het stroomnet geeft aan dat laden bij aankomst kan leiden tot hoge pieken in de laadvraag, die drastisch verminderd kunnen worden door de toepassing van peak-shaving of day-ahead marktoptimalisatie laadstrategieën. Het aanbieden van aFRR en FCR met behulp van het laadproces van de batterij-elektrische bus kan echter een ernstige impact hebben op het lokale net in termen van hoge piekvraag.

Download de publicatie hier (in het Engels).